Επίσκεψη ομάδας εργασίας του Biomethaverse στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. στην Ελλάδα για να συζητηθεί ο σχεδιασμός της επερχόμενης πιλοτικής μονάδας βιομεθανίου.

Στις 2 Μαρτίου του 2023, ο διευθυντής του εργοστασίου της, Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. παρουσίασε τη διαδικασία παραγωγής βιοαερίου με έμφαση στην περιγραφή των εγκαταστάσεων στην ομάδα εργασίας του έργου. Μετά την παρουσίαση, η ομάδα επισκέφτηκε τον χώρο όπου θα φιλοξενήθει η πιλοτική μονάδα με τεχνολογία ex-situ Θερμοχημικής/Καταλυτικής Μεθανοποίησης (ETM), που η υλοποίηση της θα υποστηρίχθεί από το y ΕΚΕΤΑ.
Η ομάδα συζήτησε θέματα σχετικά την κατασκευή και τις βασικές μηχανολογικές μελέτες, τις πιθανές προκλήσεις και τις προτάσεις για τη βέλτιστη εγκατάσταση της νέας μονάδας.

Συνεχίστε να παρακολουθείτε τα νέα του Biomethaverse news για νεότερες εξελίξεις και ελέγξτε τη σελίδα επίδειξης!