Οι πρώτες δοκιμές για την απόδοση του καταλύτη: Προκλήσεις και Αποτελέσματα

Οι καταλύτες με βάση το νικέλιο, γνωστοί για τις εντυπωσιακές καταλυτικές τους ικανότητες και την προσιτότητά τους, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για την αναβάθμιση του βιοαερίου σε βιομεθάνιο. Αυτοί οι καταλύτες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα σε μεθάνιο, επιτυγχάνοντας σημαντικούς συντελεστές μετατροπής. Ωστόσο, στη διαδικασία εμπεριέχονται προκλήσεις, όπως η συσσώρευση άνθρακα, η  συσσώρευση σωματιδίων και η δηλητηρίαση από θείο.

Ως απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, η ομάδα μας ανέλαβε την αποστολή να εντοπίσει τον πιο κατάλληλο καταλύτη για την εφαρμογή μας, εστιάζοντας τόσο στην απόδοση όσο και στη μακροζωία του. Η λύση; Με την ενσωμάτωση οξειδίων μετάλλων όπως του Νικελίου σε αλουμίνα, ξεκλειδώνουμε μια πληθώρα πλεονεκτημάτων: βελτιωμένη κατανομή σωματιδίων νικελίου, ελαχιστοποιημένο κίνδυνο πυροσυσσωμάτωσης και ενισχυμένη αντίσταση στην εναπόθεση άνθρακα.

Πιο συγκεκριμένα, αναλύσαμε δύο διαφορετικούς καταλύτες NiO/Al2O3, ως προς την αναλογία οξειδίων, τη μορφολογία και την πυκνότητα. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές, εξετάσαμε τη σύνθεση τους και τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία αναμειγνύονται μεταξύ τους, αποκαλύπτοντας μια ομοιόμορφη ανάμιξη των συστατικών. Αυτή η καταλυτική δομή είναι το κλειδί για την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων μετατροπής CO2 σε CH4.

Οι δοκιμές εργαστηριακής κλίμακας ήταν ιδιαίτερα σημαντικές για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων μας, καθώς ανέδειξαν τον τύπο του καταλύτη που προμηθευτήκαμε για να προχωρήσουμε στις διεργασίες της πιλοτικής μονάδας με υψηλή απόδοση και ελεγχόμενο κόστος.