Syngas pilot i Höganäs. Förberedelserna på Cortus AB:s anläggning i Höganäs för att kunna stå värd för det svenska projektet är nu färdiga. Till höger på bilden syns den anlagda grusytan där pilotanläggningen från RISE Reserch Institutes of Sweden, ska ställas upp. Till vänster på bilden syns det högtryckslager (vita cylindrar) som är garanten för att kunna förse pilotanläggningen med syngas dygnet runt i 24 månader.