År 2030 kan minst 10 % av alla tunga lastbilar i Sverige drivas med biogas.

För att stärka biogasens roll i transportsektorn har branschföreningen Energigas Sverige under våren formulerat ett budskap tillsammans med sina medlemsföretag: ”År 2030 kan minst 10 % av alla tunga lastbilar i Sverige drivas med biogas”. Idag har knappt 3% av alla Sveriges tunga lastbilar fordonsgas som drivmedel, där andelen biogas är ca 96% för såväl flytande som komprimerad gas. Med ett tydligare kvantifierat budskap lyfts biogasen som ett av de energislag som behövs för att nå 100% omställning av fordonsflottan. Det lämnar också 90% av fordonen 2030 att ersättas av andra hållbara flytande drivmedel, vätgas eller elektrifieras. Med 10% av Sveriges tunga lastbilar på biogas, möjlig att producera i Sverige, lyfts också biogasens roll för att vidhålla en fungerande, samhällsviktig del av transportsektorn vid händelse av en kris. Arbete pågår för att se över möjligheterna att på liknande sätt även synliggöra biogasens samhällsviktiga roll och möjligheter inom till exempel sjöfart och industri. På detta sätt kommer värdekedjan för biogas tydliggöras och betydelsen utifrån ett resiliensperspektiv av att ha flera parallella drivmedel och energislag inom samma sektor.